Spoločnosť

Spoločnosť bola založená v roku  2011 a od svojho vzniku poskytuje kvalitné, odborné služby v oblasti geodézie  a  stavebníctva.   Neskôr rozšírila svoju činnosť aj do oblasti projekcie a s tým súvisiaceho inžinieringu.

Svoje profesionálne skúsenosti sme mali možnosť čerpať aj na zákazkách realizovaných mimo územia Slovenskej republiky. Našou snahou sú investície do moderných technológií, dobrej vybavenosti a neustáleho vzdelávania sa, aby sme boli schopní poskytnúť naším zákazníkom komplexný servis na profesionálnej úrovni, dodržať stanovený harmonogram a dohodnuté ceny.