Geodézia

Naši pracovníci majú v oblasti inžinierskej geodézie bohaté skúsenosti získavané na rôznych stavbách a dielach, pri presných kontrolných meraniach posunov a pretvorení na vodných dielach, pri realizácii priemyselných parkov a rôznych typov IBV. V neposlednom rade aj  pri  meraniach  v  prostredí  železníc SR.

Skúsenosti získavame aj mimo územia Slovenskej republiky, napríklad  pri príprave mapových podkladov pre projektantov na Ukrajine, priamo v Kyjeve. Tiež pri geodetických prácach na technickom projekte železníc pre Azerbajdžan v celkovej dĺžke 500 km.

Geodetické práce na revitalizácii infraštruktúry v centre Kyjeva