Inžinierska geodézia

Geodézia v investičnej výstavbe

 • zakladanie bodových polí
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • pred realizačné zameranie a kartografické spracovanie pre projektovú dokumentáciu, všetkých druhov inžinierskych sietí, stavebných objektov a líniových stavieb
 • porealizačné zameranie a kartografické spracovanie všetkých druhov inžinierskych sietí, stavebných objektov a líniových stavieb
 • vytyčovanie staveniska, vytyčovanie stavebných objektov
 • tvorba digitálneho modelu reliéfu ( DMR )
 • tvorba pozdĺžnych a priečnych profilov koridoru
 • výpočty kubatúr
 • sledovanie posunov a pretvorení objektov

 

Priečne profily na rieke POPRAD

Meranie pretvorení a posunov na vodných dielach

Tvorba účelových máp

 • technická mapa mesta
 • základná mapa závodu
 • základná mapa diaľnice podľa TSV 0903 ZMD